Претседател

м-р Томислав Гиевски

Магистер по менаџмент на човечки ресурси

Наставник по географија во ООУ “Рајко Жинзифов” – Драчево