Интервју за fakulteti.mk

April 25, 2018 Fester 0

Независниот синдикат за образование и наука (НСОН) е формиран од група наставници од основните и од средните училишта како гранков синдикат и е член во […]

Формирани 4 подружници

April 6, 2018 Fester 0

Денеска 02.04.2018 беа формирани 4 синдикални подружници и беа избрани преставници во образовните институции: – “ООУ Кузман Шапкарев” – “ООУ Рајко Жинзифов” – “ООУ Кирил […]

Исполнето барањето на НСОН

April 6, 2018 Fester 0

Едно од првичните шест заложби на НСОН е удоволено. Ги повикуваме сите просветните работници да ни се приклучат за заедно да создадеме здрава синдикална клима […]

Членување во синдикати

April 6, 2018 Fester 0

Согласно Законот за работните односи член 185, работникот слободно одлучува за своето стапување и итстапување од синдикатот. Појавата кога работникот е зачленет во синдикат и […]

Интервју со претседателот

April 6, 2018 Fester 0

Вработените во образованието заслужуваат подобри услови за работа и повисоки плати. Дел од училиштата во 21 век сеуште се соочуваат со  недостиг на просторни и […]