Договорена средба со министерот

По барање на НСОН договорена е средба со Министерот за образование и наука на која ќе бидат презентирани заложбите на синдикатот и сите предлози кои што беа дадени од страна на членовите на НСОН.

Најголем акцент ќе се стави на платите на просветните работници кои што се 14% под републичкиот просек на плати во Република Македонија.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*