Формирани 4 подружници

Денеска 02.04.2018 беа формирани 4 синдикални подружници и беа избрани преставници во образовните институции:
– “ООУ Кузман Шапкарев”
– “ООУ Рајко Жинзифов”
– “ООУ Кирил Пејчиновиќ”
– “ООУ Лазо Ангеловски”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*