Über alles!

July 23, 2018 Fester 0

Кога државата им одобрила да се кренат над законите со цел да им служат како сервис за да не заплашуваат и уценуваат да не се […]