Успешно реализирана обука на тема: Заштита од вознемирување на работното место – Мобинг.

На ден 09.06.2018 од 10.00 до 12.00 НСОН одржа семинар на тема: “Поим и видови вознемирување на работно место – Мобинг” во Хотел ВИП (спроти Скопски саем). На семинарот присуствуваа просветни работници од повеќе училишта, како и преставници од здружението на млади правници. Сите учесници се здобија со сертификати, а НСОН е задоволен од успехот на првата организирана обука.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*