Формирани 4 подружници

April 6, 2018 Fester 0

Денеска 02.04.2018 беа формирани 4 синдикални подружници и беа избрани преставници во образовните институции: – “ООУ Кузман Шапкарев” – “ООУ Рајко Жинзифов” – “ООУ Кирил […]

Членување во синдикати

April 6, 2018 Fester 0

Согласно Законот за работните односи член 185, работникот слободно одлучува за своето стапување и итстапување од синдикатот. Појавата кога работникот е зачленет во синдикат и […]